ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja84965
adres11
Dyrekcja14135
Adres14192
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4867
9812
455
oferta ZSE-R5250
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3990
podanie4399
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4515
harmonogram4401
37
4144
ogloszenie4541
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.7840
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły8135
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP3105
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP7466
Informacja o zmianie nazwy szkoły3376
Misja szkoły3239
Statut szkoły3096
Postępowanie podczas ewakuacji7046
Godziny pracy 7211
Godziny pracy7258
Godziny pracy7324
Oświdczenie za 2013 r.3763
Dyrekcja3322
Rada Rodziców3179
Samorząd uczniowski3172
Administracja3357
Akt założycielski3204
Zestawienie gruntów3196
Wartość budynków i budowli3182
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów3071
Rejestry7138
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3458
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych3227
Program wyrównywania szans edukacyjnych7025
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia7040
Regulamin Rady Pedagogicznej6987
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
3889
BRAK INFORMACJI O NABORZE 2695
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 3375
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1137
Zestawienie zmian w funduszu jednotki1173
Bilans1651
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1605
Rachunek zysków i strat1668
Informacja dodatkowa1621
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1607
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1617
Otrzymane środki trwałe1640
Zestawienie sald kont1668
1
626
Statut ZSE-U2228
Statut TECHNIKUM NR 22235
Statut III LO1
Statut III LO2909
Bilans1310
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1268
Rachunek zysków i strat1253
Informacja dodatkowa 1257
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1281
Zestawienie sald kont1257
Oświadczenie za 2019 r.3693
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego2376
Bilans914
Zestawienie zmian w funduszu jednostki903
Rachunek zysków i strat915
Informacja dodatkowa900
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych928
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych1658
Regulamin dyżurów1650
Bilans524
Rachunej zysków i strat526
Zestawienie zmian w funduszu jednotki524
Statut Zespołu Szkół Ekonomczno-Usługowych w Bytowie 708
Statut Technikum NR 2 w Bytowie 701
Razem380917

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 384872