ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja83551
adres11
Dyrekcja13739
Adres13774
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4728
9596
455
oferta ZSE-R5106
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
3852
podanie4242
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4364
harmonogram4246
37
4006
ogloszenie4387
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.7623
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły7786
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP2957
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP7112
Informacja o zmianie nazwy szkoły3226
Misja szkoły3077
Statut szkoły2944
Postępowanie podczas ewakuacji6639
Godziny pracy 6858
Godziny pracy6898
Godziny pracy6922
Oświdczenie za 2013 r.3613
Dyrekcja3170
Rada Rodziców3024
Samorząd uczniowski3015
Administracja3198
Akt założycielski3049
Zestawienie gruntów3041
Wartość budynków i budowli3034
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów2920
Rejestry6803
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3299
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych3071
Program wyrównywania szans edukacyjnych6675
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia6709
Regulamin Rady Pedagogicznej6653
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
3554
BRAK INFORMACJI O NABORZE 2354
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 3037
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1008
Zestawienie zmian w funduszu jednotki1041
Bilans1490
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1445
Rachunek zysków i strat1498
Informacja dodatkowa1462
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1442
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1453
Otrzymane środki trwałe1483
Zestawienie sald kont1507
1
626
Statut ZSE-U2228
Statut TECHNIKUM NR 22235
Statut III LO1
Statut III LO2574
Bilans1149
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1108
Rachunek zysków i strat1093
Informacja dodatkowa 1096
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1119
Zestawienie sald kont1099
Oświadczenie za 2019 r.3356
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego1999
Bilans756
Zestawienie zmian w funduszu jednostki735
Rachunek zysków i strat756
Informacja dodatkowa738
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych764
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych1313
Regulamin dyżurów1300
Bilans355
Rachunej zysków i strat359
Zestawienie zmian w funduszu jednotki350
Statut Zespołu Szkół Ekonomczno-Usługowych w Bytowie 378
Statut Technikum NR 2 w Bytowie 367
Razem363933

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 367888