ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań
Przetargi
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja86042
adres11
Dyrekcja14392
Adres14475
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
4948
9951
455
oferta ZSE-R5345
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
4080
podanie4481
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4605
harmonogram4495
37
4232
ogloszenie4627
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.7964
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły8372
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP3204
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP7720
Informacja o zmianie nazwy szkoły3469
Misja szkoły3342
Statut szkoły3194
Postępowanie podczas ewakuacji7292
Godziny pracy 7464
Godziny pracy7504
Godziny pracy7595
Oświdczenie za 2013 r.3859
Dyrekcja3422
Rada Rodziców3280
Samorząd uczniowski3269
Administracja3455
Akt założycielski3305
Zestawienie gruntów3297
Wartość budynków i budowli3273
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów3159
Rejestry7375
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3560
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych3325
Program wyrównywania szans edukacyjnych7266
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia7269
Regulamin Rady Pedagogicznej7214
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
4118
BRAK INFORMACJI O NABORZE 2970
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 3605
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1213
Zestawienie zmian w funduszu jednotki1249
Bilans1751
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1697
Rachunek zysków i strat1772
Informacja dodatkowa1713
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1703
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1712
Otrzymane środki trwałe1736
Zestawienie sald kont1767
1
626
Statut ZSE-U2228
Statut TECHNIKUM NR 22235
Statut III LO1
Statut III LO3129
Bilans1401
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1358
Rachunek zysków i strat1355
Informacja dodatkowa 1348
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1379
Zestawienie sald kont1352
Oświadczenie za 2019 r.3920
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego2612
Bilans1015
Zestawienie zmian w funduszu jednostki995
Rachunek zysków i strat1009
Informacja dodatkowa989
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1025
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych1894
Regulamin dyżurów1881
Bilans629
Rachunej zysków i strat625
Zestawienie zmian w funduszu jednotki623
Statut Zespołu Szkół Ekonomczno-Usługowych w Bytowie 928
Statut Technikum NR 2 w Bytowie 926
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 202447
Razem392055

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 396010