ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
Sprawozdanie finansowe 2023
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Plan postępowań
Przetargi
Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSEU w Bytowie w ramach programu: "Dostępna przestań publiczna"
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

DokumentOdwiedzin
Redakcja87751
adres11
Dyrekcja14632
Adres14808
2
statut5125
program rozwoju1
program rozwoju6180
Główne cele działalności wychowawczej szkoły 709
wso2203
5032
10059
455
oferta ZSE-R5424
harmonogram578
podanie568
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty585
4166
podanie4562
Zarządzenie Pomorskiego Kuratora Oświaty4687
harmonogram4572
37
4320
ogloszenie4709
informacja86
Wynik naboru62
Nabór53
Wyniki naboru241
594
wso1780
Oświadczenie za 2017 r.8070
Nauczyciel języka angielskiego142
Sklepik szkolny3980
Informacja o zmianie nazwy szkoły7
Informacja o zmianie nazwy szkoły8621
Statut ZSEU150
Regulamin Rady Pedagogicznej140
Nabór pracowników1601
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP3282
Zarządzenie w sprawie zasad i trybu publikowania w BIP7960
Informacja o zmianie nazwy szkoły3555
Misja szkoły3426
Statut szkoły3284
Postępowanie podczas ewakuacji7526
Godziny pracy 7704
Godziny pracy7677
Godziny pracy7845
Oświdczenie za 2013 r.3941
Dyrekcja3517
Rada Rodziców3367
Samorząd uczniowski3362
Administracja3545
Akt założycielski3390
Zestawienie gruntów3383
Wartość budynków i budowli3362
Kierunki kształcenia11
Program stypendialny dla uczniów3253
Rejestry7616
Program stypendialny dla uczniów uczących się jezyka kaszubskiego3646
Program wspierania edukacji uczniów uzdolnionych3414
Program wyrównywania szans edukacyjnych7502
Technik ekonomista1
Kierunki kształcenia7499
Regulamin Rady Pedagogicznej7440
Nabór pracowników25
WSO3828
Nabór pracowników1068
Nabór pracowników787
Lista ofert533
Lista osób spełniających wymagania formalne 609
Wybór kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych609
Informacja o wynikach naboru473
135
Nabór pracowników259
4362
BRAK INFORMACJI O NABORZE 3202
Postępowanie podczas ewakuacji1
104
Monitoring wizyjny 3840
Bilans6
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1285
Zestawienie zmian w funduszu jednotki1326
Bilans1835
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1780
Rachunek zysków i strat1863
Informacja dodatkowa1801
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1790
Zmiana stanu wartości niematerialnych i prawnych1799
Otrzymane środki trwałe1819
Zestawienie sald kont1856
1
626
Statut ZSE-U2228
Statut TECHNIKUM NR 22235
Statut III LO1
Statut III LO3238
Bilans1489
Zestawienie zmian w funduszu jednostki 1445
Rachunek zysków i strat1442
Informacja dodatkowa 1440
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1466
Zestawienie sald kont1438
Oświadczenie za 2019 r.4157
Nabór pracowników353
Nabór pracowników305
Raport o stanie zapewnienia dostępnosci podmiotu publicznego2856
Bilans1104
Zestawienie zmian w funduszu jednostki1083
Rachunek zysków i strat1095
Informacja dodatkowa1074
Zmiana stanu rzeczowych aktywów trwałych1112
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysysowych2122
Regulamin dyżurów2119
Bilans726
Rachunej zysków i strat721
Zestawienie zmian w funduszu jednotki715
Statut Zespołu Szkół Ekonomczno-Usługowych w Bytowie 1165
Statut Technikum NR 2 w Bytowie 1161
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024308
Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSEU w Bytowie w ramach programu: 70
1
Dostawa i montaż windy dla osób niepełnosprawnych w budynku ZSEU w Bytowie w ramach programu: 248
300
Wyjaśnienie treści SWZ5
Bilans33
Rachunek zysków i strat34
Zestawienie zmian w funduszu jednostki4
Zestawienie zmian w funduszu jednostki35
Razem404161

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 408116