ZESPÓŁ SZKÓŁ
EKONOMICZNO-USŁUGOWYCH W BYTOWIE

www.bip.gov.pl
 
Wyszukiwanie:
  strona główna redakcja  rejestr zmian  stytystyki stron  pomoc
OCHRONA I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
Polityka prywatności
Monitoring wizyjny
SPRAWOZDANIA FINASOWE
Sprawozdania finasowe 2019
Sprawozdania finasowe 2020
Sprawozdanie finasowe 2021
Sprawozdanie finasowe 2022
DANE SZKOŁY
Adres
Dyrekcja
Status prawny szkoły
Przedmiot działalności
Struktura organizacyjna
Majątek szkoły
Prowadzone rejestry
DOKUMENTACJA SZKOLNA
Regulamin Rady Pedagogicznej
Zarządzenia
Procedura ewakuacyjna
Statut Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Statut TECHNIKUM NR 2
Statut III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO
Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych
Regulamin dyżurów
NAUKA I UCZNIOWIE
Kierunki kształcenia w Technikum
Stypendia
Dojazdy
OBSŁUGA PETENTÓW
Sekretariat
Główny księgowy
Administracja
OGŁOSZENIA I KOMUNIKATY
Nabór pracowników i wyniki naboru
Inne
REGULAMINY I RAPORTY
Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej
Deklaracja dostępności

HARMONOGRAM PRAC POWIATOWEGO CENTRUM REKRUTACJI

działającego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Bytowie i w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Miastku powołanego do elektronicznego przeprowadzenia rekrutacji uczniów do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie bytowskim.

 

  1. Do 13 maja 2008r. Prace przygotowawcze przeprowadzenia elektronicznej  rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2008/2009:

§         opracowanie projektu podania dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych,

§         Testowanie programu komputerowego obsługującego rekrutację (nauczyciele informatycy szkół ponadgimnazjalnych),

§         prowadzenie akcji informacyjnej wobec absolwentów i ich rodziców.

 

  1. Od 14 maja do 17 czerwca 2008 r. przyjmowanie dokumentów przez sekretariaty szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pozycji pierwszej na podaniu.

 

  1. Od 20 czerwca do 24 czerwca 2008 r. do godz. 12.00 - przyjmowanie kopii lub oryginałów świadectw ukończenia gimnazjum i kopii zaświadczeń o wynikach egzaminu gimnazjalnego w sekretariatach szkół ponadgimnazjalnych wskazanych w pierwszym wyborze.

 

  1. 24 czerwca 2008 r. :

§         praca szkolnych komisji rekrutacyjno-kwalifikacyjnych w celu wprowadzenia danych o osiągnięciach i wynikach egzaminacyjnych kandydatów,

§         scalenie bazy danych SKR w jedną PKR (informatycy),

§         uruchomienie programu komputerowego klasyfikującego wyniki punktowe kandydatów (informatycy + przewodniczący szkolnych komisji).

 

  1. 26 czerwca 2008 r. :

§         godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektorów szkół list kandydatów przyjętych do szkoły,

§         publikacja list kandydatów przyjętych do szkół na stronach internetowych danej szkoły ponadgimnazjalnej.

           

  1. od 26 czerwca 2008r. do 30 czerwca 2008 do godz. 12.00 przyjmowanie potwierdzeń woli podjęcia nauki w Powiatowym Centrum Rekrutacyjnym (w Bytowie w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych, w Miastku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych)  w postaci oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum i  oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 

  1. 1 lipca 2008 r.

§         godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektora listy  uczniów przyjętych do szkoły ,

§         publikacja list kandydatów przyjętych do szkół na stronach internetowych danej szkoły ponadgimnazjalnej.

 

8.      od 1 do 3 lipca 2008 r.

§         od 1 lipca godz. 12.00 do 3 lipca 2008 r. do godz. 15.00- przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 1 lipca 2008r. (praca komisji-SKR).

§         7 lipca 2008r. godz. 12.00 - ogłoszenie listy kandydatów przyjętych w szkołach, które nie dokonały naboru w dniu 1 lipca 2008 r.

 

  1. 25-27 sierpnia 2008 r.

przyjmowanie przez szkoły, które dysponują wolnymi miejscami oryginałów dokumentów uczniów nieprzyjętych w dniu 7 lipca 2008r.  praca komisji-SKR).

 

  1. 28 sierpnia 2008 r.

godz. 12.00 - ogłoszenie przez dyrektora listy  uczniów przyjętych do szkoły.

wersja do druku pobierz plik 
Autor dokumentu: Joanna Piekarska
Udostępnił: Joanna Piekarska (2008-03-11, godz. 09:17)
Modyfikacja: Joanna Piekarska (2008-03-11, godz. 09:17)

Dostęp do informacji publicznej

Instrukcja korzystania

Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

odwiedzin: 389445