Kierunki kształcenia

  1. Technik ekonomista
  2. Technik handlowiec
  3. Technik hotelarstwa
  4. Technik logistyk
  5. Technik obsługi turystycznej
  6. Technik organizacji turystyki
  7. Technik spedytor
  8. Technik żywienia i usług gastronomicznych

 

Szczegółowe informacje na temat

kierunków kształcenia

znajdują się

na stronie internetowej szkoły

http://www.zserbytow.edu.pl/

w zakładce REKRUTACJA