Załączniki:

  • ogloszenie_o_zamowieniu.pdf 
  • SWZ_06.03.2024.pdf 
  • zalaczniki_w_wersji_edytowalnej.zip 
  • Informacja o kwocie zamówienia .pdf 
  • Informacja o ofertach.pdf 
  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf